...

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΒΛΑΣΤΟΣ

Διευθυντής GRIVALIA Hospitality Α.Ε.

O Στέφανος Δ. Βλαστός είναι μέλος της Διοικητικής Ομάδας και Διευθυντής στην Grivalia Hospitality από τον Ιανουάριο του 2016. Ο ρόλος του περιλαμβάνει την εξεύρεση, διαπραγμάτευση & διάρθρωση συμφωνιών που αφορούν Ελληνικές τουριστικές επενδύσεις προστιθέμενης αξίας, την επιλογή των κατάλληλων εταίρων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και την παρακολούθηση της απόδοσης των επενδύσεων.

Ο Στέφανος φέρνει ως παρακαταθήκη την εμπειρία του σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι ο Τραπεζικός, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ο Τουρισμός και η Πληροφορική. Στο παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρείες του ComMit Γκρούπ – ΔΙΑΣ Ventures, και υπήρξε Εκτελεστικός Γραμματέας των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άλλες προγενέστερες διοικητικές θέσεις που κατείχε ήταν στην Γαλλική εταιρεία συμβούλων «YLIOS Ελλάς», στην Bear Stearns International Ltd (νυν JPMorgan Chase & Co), στην Credit Commercial de France (νυν HSBC Bank) και στην Banque des Dépôts CH (νυν EFG Intl.).

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το VUB – Vrije Universiteit Brussel και πτυχίου MBA από το SDA Bocconi (με πρόγραμμα ανταλλαγής στο NYU Stern στο School of Business). Είναι πλήρως καταρτισμένος στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, μιλά Ιταλικά και έχει κάποια γνώση της γερμανικής γλώσσας.