...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ

Διευθυντής GRIVALIA Hospitality Α.Ε.

Ο Ιωάννης Ξυπόλυτος είναι μέλος της Διοικητικής Ομάδας και Διευθυντής στην Grivalia Hospitality από τον Σεπτέμβριο του 2017. Έχει την ευθύνη ανάπτυξης και τεχνικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και υποστήριξης των νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Ιωάννης δραστηριοποιείται 17 έτη στην ανάπτυξη ακινήτων με ειδίκευση στο προγραμματισμό και στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ή μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Διαθέτει ευρεία εμπειρία στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, στη διοίκηση έργου, στο συντονισμό μελετών, σε διαδικασίες αδειοδοτήσεων, στη διαχείριση συμβάσεων και στην τεχνική διαχείριση τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον δραστηριοποιήθηκε για 8 έτη στην κατασκευή έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας (αεροδρόμιο, μετρό). Πριν αναλάβει καθήκοντα στη Grivalia Hospitality, κατείχε θέσεις Διευθυντή και αναπληρωτή Διευθυντή στην ΕΤ.Α.Δ. A.E. (Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου). Διετέλεσε υπηρεσιακός Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της ΕΤΑ Α.Ε (Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης), Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Κατείχε επίσης τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ολυμπιακών Έργων και Προσαρμογών στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Εργάστηκε ως Διευθυντής Τομέα κατασκευής στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στην HOCΗTIEF Α.G. και ως Υπεύθυνος Μηχανικός Έργου στην Κοινοπραξία Έργων Πολιτικού Μηχανικού « Ολυμπιακό Μετρό Αθηνών».

Είναι κάτοχος πτυχίου (B.S.) και μεταπτυχιακού διπλώματος (M.S.) Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι μέλος του ROYAL INSTITUTE OF CHARTERED SURVEYORS (MRICS).