...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ

Διευθυντής GRIVALIA Hospitality Α.Ε.

Ο Ιωάννης Καρελιώτης είναι μέλος της Διοικητικής Ομάδας και Διευθυντής στην Grivalia Hospitality από τον Σεπτέμβριο του 2017. Έχει την ευθύνη ανάπτυξης και τεχνικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και υποστήριξης των νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διαθέτει άνω των 20 ετών διεθνή εμπειρία στους τομείς αξιολόγησης, ελέγχου (due diligence) & διαχείρισης κινδύνων, χρηματοδότησης, οικονομικού & χρονικού προγραμματισμού, μελέτης & αδειοδότησης, τεχνικής & κατασκευαστικής διεύθυνσης κτιριακών έργων, έργων υποδομών & ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με συμμετοχή σε επενδύσεις στον τομέα φιλοξενίας & ψυχαγωγίας. Στο παρελθόν, εργάστηκε ως μελετητής και σύμβουλος ανάπτυξης στην Ελλάδα, ΗΠΑ, Βόρεια Αφρική, Ασία και Μέση Ανατολή, ενώ διετέλεσε Διευθυντής Έργου για την ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΑΕΤΕ στο έργο Kosmopolis Park στην Κομοτηνή, Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής της Ektasis Development ΑΕ & Διευθύνων Σύμβουλος της IKCON enmp ΑΕ. Μεταξύ άλλων, έχει ολοκληρώσει ιδιωτικά έργα στον τομέα τουριστικής και εν γένει μη μόνιμης κατοικίας διαφόρων τύπων, καθώς και αξιοποίησης ιστορικών κτιρίων.

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με ειδίκευση Δομοστατικού Μηχανικού και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Eng.) Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Berkely, στον τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων όπου του απονεμήθηκε η υποτροφία Regents Fellowship.