...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ

Senior Partner - Legal

Ο Χάρης Αναστασέλος είναι επικεφαλής της Nομικής Υπηρεσίας της Grivalia και προήχθη σε Διευθυντή τον Μάρτιο του 2016. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία όλων των νομικών και δικαστικών υποθέσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Μεταξύ άλλων, παρέχει νομική υποστήριξη στη διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, στις νέες επενδύσεις, στις χρηματοδοτήσεις, σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και είναι επιφορτισμένος με την αναγνώριση και αξιολόγηση νομικών κινδύνων στα πλαίσια του καθορισμού και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Παράλληλα εκτελεί χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Είναι Δικηγόρος από το 2003. Προτού ενταχθεί στη Grivalia τον Φεβρουάριο του 2010, ασκούσε δικηγορία με κύριο αντικείμενο αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Ο Χάρης είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος δύο Master of Laws (LLM), ένα στο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Goethe University of Frankfurt (Institute for Law and Finance) και ένα στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο από το London School of Economics.