...

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ

Partner - Portfolio Management

O Αντώνης Χατζηκώστας είναι Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. από τον Ιούνιο του 2016.

Ο ρόλος του περιλαμβάνει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ κατά περίπτωση υποστηρίζει και τις διαδικασίες της Εταιρείας σε υπό αξιολόγηση νέες επενδύσεις.

O Αντώνης διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αξιοποίηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στην αγορά λιανικής, στον κατασκευαστικό τομέα και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στο παρελθόν διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Διευθυντής ανάπτυξης της εταιρείας αναπτύξεως ακινήτων Pasal Development SA, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της εταιρείας αναπτύξεων ακινήτων INTRADEVELOPMENT (Όμιλος INTRACOM), Υπεύθυνος Έργων (project manager) και εν συνεχεία Διευθυντής Έργων της εταιρείας REDS SA (Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) καθώς και μηχανικός έργων (project engineer) της Τεχνικής Διεύθυνσης του Ομίλου Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Έχει επίσης συνεργαστεί ως σύμβουλος μηχανικός για θέματα εκτιμήσεων ακινήτων με την τράπεζα HBSC και έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρείας Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π (πρώην ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π).

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MBA) από το ALBA Graduate Business School. Επίσης είναι μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος και πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων REV (TEGOVA).