...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΜΑΞΗΣ

Partner - HR & Compliance - Risk

Ο Ανδρέας Παρμαξής είναι επικεφαλής των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Διαχείρισης Κινδύνων & Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας από τον Φεβρουάριο του 2014 και προήχθη σε Διευθυντή τον Μάρτιο του 2016. Προηγουμένως διατέλεσε Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας επί επτά έτη.

Ο Ανδρέας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας και του προσωπικού της με το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της. Επιπλέον, υποβοηθά το Δ.Σ και την Διοίκηση της Εταιρείας στον εντοπισμό, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των γεγονότων εκείνων που μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο στην ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Τέλος, είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Controller στο Controlling Department της ναυτιλιακής εταιρίας Marmaras Navigation, ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της χρηματιστηριακής εταιρίας Merit AΧΕΠΕΥ και ως εξωτερικός συνεργάτης στην εταιρία συμβούλων Kantor Management Consultants.

Ο Ανδρέας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master of Science στο Internal Auditing and Management του City University of London (CASS Business School), καθώς και κάτοχος πτυχίου από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος, είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός ελεγκτής (CIA) από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).